Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM – MỘT BƯỚC ĐẾN GẦN ĐẾN XÃ HỘI “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”
Cập nhật: 10-11-2014 07:21 PM
Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/11 tại Hà Nội, Hội đồng phổ biến giáo dục trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Lễ Công bố “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Năm 2013, năm đầu tiên Luật PBGDPL có hiệu lực thi hành và cũng là năm đầu tiênNgày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là năm ghi nhận một sự kiện hệ trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật năm nay có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng nêu trên, vừa là tiền đề, là cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thiết thực.

Trong công cuộc Đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường vai trò, hiệu lực của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, một đòi hỏi bức thiết. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định, cùng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phải tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cùng với việc không ngừng xây dựng, hoàn thiện pháp luật với khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phải ra sức tăng cường pháp chế XHCN, hiệu quả thi hành pháp luật mà khâu đầu tiên là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chính vì vậy, ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật PBGDPL, quy định rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác PBGDPL, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả.

Ngày Pháp luật năm được tổ chức trong phạm vi toàn quốc, đánh dấu một sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng cùng với sự kiện toàn dân tham gia góp ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Mỗi ngày tìm hiểu, thực hành pháp luật và một ngày hội tụ, cùng nhau tổ chức Ngày Pháp luật hàng năm với những nội dung, việc làm thiết thực nhằm tạo lập, nâng cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đối với người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức nhà nước. Không chỉ là tôn trọng mà còn phải thiết lập những điều kiện cần thiết để đảm bảo thượng tôn hiến pháp và pháp luật đó là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước.
Tinh thần và việc thực hành nguyên tắc sống thượng tôn pháp luật hội tụ trước hết ở thượng tôn Hiến pháp, lan tỏa vào các văn bản pháp luật khác và trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong ý thức, nếp nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi người dân, cán bộ, công chức nhà nước, ở mọi nơi, mọi lúc.  Các quy định, nguyên tắc và nói chung hơn là tinh thần hiến pháp phải được tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo thực hiện trong tổ chức, hoạt động của nhà nước, trong đời sống xã hội. Cũng vì lẽ đó mà tại nhiều nước trên thế giới, Ngày Hiến pháp, Ngày Pháp luật được coi là một trong những ngày lễ trang trọng, thiêng liêng của quốc gia.
Ngày Pháp luật 9/11 có ý nghĩa chính trị, pháp lý quan trọng bởi đó là ngày ban hành Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của một nước Việt nam độc lập, thể hiện sâu sắc các nguyên tắc, giá trị cơ bản của nhà nước pháp quyền và tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hiến pháp, pháp quyền của Người đã hình thành từ rất sớm, ngay từ trong tác phẩm “Việt Nam yêu cầu ca” năm 1922:” “Bảy xin Hiến pháp ban hành. Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Ngày pháp luật quốc gia cũng như mỗi ngày, chúng ta ghi nhớ những điều Người đã dạy và mong muốn mọi người thực hiện: “Phải nhận thức cho tốt và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Sự bình đẳng trong xã hội ở nơi pháp luật. Dân chủ đúng đắn cũng ở nơi pháp luật” và: “Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” .
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng bao hàm cả việc học tập và làm theo tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật của Người. Thượng tôn pháp luật thể hiện ở quyền lực của pháp luật được xác lập, tôn trọng và phục tùng. Thượng tôn pháp luật không chỉ về nguyên tắc, hình thức mà còn về nội dung của pháp luật thể hiện sự công bằng, quyền, tự do, lợi ích chính đáng của con người, trật tự và lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Thượng tôn pháp luật không chỉ đối với pháp luật do nhà nước ban hành mà còn đối với “pháp luật”  của lẽ phải và đạo đức, lẽ công bằng ở đời, nghĩa là phương diện đạo đức của pháp luật.
Làm sao cho tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật thẩm thấu, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, không phải là điều gò bó, áp đặt mà là tự nguyện, tự giác. Tinh thần thượng tôn pháp luật cần lan tỏa vào ý thức, vào mỗi việc làm của mỗi cá nhân, ở mọi nơi, mọi lúc bởi lẽ, thượng tôn pháp luật đem lại hữu ích cho cuộc sống của con người.
Thế nhưng, còn đâu đó trong xã hội này, chúng ta vẫn còn lỏng lẻo trong quản lý xã hội; pháp luật ta vẫn còn nhiều kẻ hở, để những vụ án oan như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén với những năm tù oan lên đến hàng chục năm, liên đới và phá nát tương lai, hạnh phúc của hàng chục con người. Còn đâu đó những hành vi gây bất mãn xã hội như hôi của khi tai nạn giao thông xảy ra ở thành phố Biên Hòa – Đồng Nai; đặc biệt là việc lợi dụng sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD – 981 ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một số phần tử chống phá đã kích động công nhân một số tỉnh, thành “chống Trung Quốc” để biểu tình trái pháp luật, cướp phá, phá hoại tài sản của doanh nghiệp nước ngoài… Những biểu hiện đó, từ nhỏ đến lớn, đều là những dấu hiệu của một bộ phận dân cư chưa hiểu biết và tôn trọng pháp luật.
Để cho tinh thần thượng tôn pháp luật lan tỏa sâu rộng vào đời sống xã hội, hội tụ cao nhất ở Hiến pháp, pháp luật phải thể hiện tốt nhất quyền, lợi ích và điều kiện phát triển của người dân, pháp luật phải “vang vọng được ý dân, tiếng dân”, phải từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Pháp luật là: “Nghệ thuật của điều thiện và công bằng”. Làm được như vậy thì điều mong ước sau đây từ mấy trăm năm trước của nhà tư tưởng vĩ đại Monteskiơ trong tác phẩm bất hủ “Tinh thần pháp luật” sẽ trở thành hiện thực: “Tôi sẽ là người sung sướng nhất đời nếu có cách gì làm cho người cầm quyền tăng thêm được tri thức về những việc họ phải quản lý, và làm cho người thừa hành thêm hứng thú khi họ tuân lệnh…”.
Đúng là có rất nhiều việc phải làm, nhiều tình huống khó khăn, phức tạp đang đặt ra trước nhà nước, trước mỗi người. Song, thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân cho nước thì khó mấy cũng phải làm. Vận dụng vào cuộc sống hôm nay, có lẽ chúng ta, mà trách nhiệm trước hết là thuộc về các cơ quan nhà nước, đó là cần xếp theo thứ tự ưu tiên đối với những “việc cần làm ngay” nếu việc đó liên quan trực tiếp đến sự an toàn cho sức khỏe, tính mạng của con người, bởi con người là vốn quý nhất, là giá trị cao quý nhất. Một trong những việc cần ưu  tiên đầu tư đó là tạo lập, giữ gìn sự an toàn cho con người, cộng đồng  mỗi khi tham gia giao thông, mỗi khi đến với các cơ sở y tế. Đó chính là những việc làm thiết thực nhất, bởi mọi sự chậm trễ, mọi sự tắc trách trong hoạt động của cơ quan, công chức nhà nước đều ảnh hưởng đến lợi ích, sự an toàn, sức khỏe, đôi khi cả tính mạng của con người.
Cũng cần nói đến khía cạnh giáo dục đạo đức, lối sống luôn luôn phải song hành cùng giáo dục pháp luật như một biện pháp bổ sung, ngăn ngừa. Một đứa trẻ được giáo dục tốt, nó sẽ tự ý thức tuân thủ những quy định, tôn trọng sự công bằng, khuôn phép xã hội và tất nhiên, sẽ tuân thủ pháp luật một cách đương nhiên.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã có câu nói rất ý nghĩa và sinh động khi đề cập về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật 9/11 sẽ tổ chức hàng năm: “Trong một Nhà nước pháp quyền thì ngày nào cũng là Ngày Pháp luật”.  Ngày nào cũng là Ngày Pháp luật, để cho mỗi người có tăng thêm hiểu biết về pháp luật liên quan đến cuộc sống của mình qua các kênh truyền tải khác nhau, trong đó có hệ thống thông tin, tiếp cận, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật. Ngày Pháp luật có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, rộng lớn. Tinh thần Ngày Pháp luật sẽ dần dần lan tỏa trong đời sống mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và toàn xã hội. Bằng cách đó để tạo lập tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, bởi giá trị, vai trò to lớn, thiết thực của hiến pháp và pháp luật đối với cuộc sống của mỗi người./.

Vy Vũ Hồng Thảo

Nguồn tham khảo:

 - Website Bộ Tư pháp:  www.moj.gov.vn

- Website Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: www.bqllang.gov.vn

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.