Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nội vụ
Cập nhật: 14-12-2015 12:37 AM
Ngày 12-12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu Đồng Nai, tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đồng chí Ngô Minh Dũng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo một số sở, các phòng, ban thuộc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh.

Năm 2015, Bộ Nội vụ và các đơn vị trong toàn ngành luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Công tác xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thành với 13 đề án và đã trình 4 văn bản, đề án. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đến nay, 52 tỉnh thành và 1 bộ đã ban hành đề án, bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, tạo sự thống nhất trong đánh giá kết quả. Cải cách chế độ công chức, công vụ đã đạt kết quả quan trọng: 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 23/33 bộ, ngành đã hoàn thành xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức...

truc tuyen 1 - 12-12-2015.jpgtruc tuyen 2 - 12-12-2012.jpg

Trong năm 2016, ngành Nội vụ sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công vụ quản lý cán bộ, công chức viên chức theo hướng hiện đại hóa, góp phần xây dựng nền công vụ, công chức công khai, minh bạch, có hiệu quả. Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; triển khai và hoàn thành các nội dung quan trọng như: Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo; Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở cấp xã; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật tôn giáo của Đảng và Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2015, đồng thời đề nghị trong năm 2016, ngành Nội vụ cần triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành, đội ngũ cán bộ trong hệ thống Nội vụ cần nhận thức tốt hơn về vai trò của mình trong công tác tham mưu;  tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ cấu cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ phù hợp thống nhất với tiến trình phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế... Đồng thời, ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng các đề án, dự án, nhất là các đề án, dự án về cải cách chế độ công chức, công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn liền với củng cố hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong phục vụ nhân dân...

 

Đỗ Mộng Như - Văn phòng


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.