Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Đảng bộ Sở Nội vụ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017
Cập nhật: 29-01-2018 06:39 PM
Ngày 24/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 334-QĐ/ĐUK về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Theo Quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đạt tặng giấy khen cho 16 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017, trong đó có Đảng bộ Sở Nội vụ. Đây là hai năm liền, Đảng bộ Sở Nội vụ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
27497412_1689041621119200_513228009_n.jpg
Năm 2017, Sở Nội vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn bộ các hoạt động của Sở đều có sự thống nhất cao giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt, trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi  mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; hưởng ứng phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát động theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2018 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng –an ninh năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn bộ Đảng ủy Khối với 5 nội dung. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ về công tác thi đua – khen thưởng mà Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề ra, cụ thể: Tập trung lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; căn cứ các nội dung, chỉ tiêu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của Đảng bộ khối, xây dựng nội dung thi đua cụ thể của cơ quan, đơn vị đề ra, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tổ chức sơ, tổng kết thi đua cơ quan, đơn vị. Phát hiện và kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả” Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát động thi đua trong toàn Đảng bộ Khối tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đỗ Mộng Như - Văn phòng​


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.