Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 27-09-2018 01:56 AM
Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 12/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quy định gồm có 03 Chương, 8 Điều áp dụng đối với các với các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long khánh và thành phố Biên Hòa và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thị trấn trên địa bàn.
Theo đó, việc đánh giá, phân loại được thực hiện dựa trên 10 tiêu chí đánh giá được thể hiện trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh,… tại địa bàn theo quy định. Mỗi tiêu chí quy định một hoặc nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo thang điểm từ 6 đến 17 điểm, tổng số điểm tối đa tương ứng với các tiêu chí là 95/100 điểm, 5 điểm còn lại do cơ quan cấp trên đánh giá thưởng cho các cơ quan, địa phương, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, đồng thời người đứng đầu của các cơ quan, địa phương, đơn vị năm đó phải được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá, chấm điểm phân loại theo các mức: Hoàn thành xuất đạt từ 90 - 100 điểm, từ 70 - dưới 90 điểm; hoàn thành là từ 50 - dưới 70 điểm; không hoàn thành đạt dưới 50 điểm…
Việc đánh giá, phân loại công tác dân vận chính quyền hàng năm là cơ sở xem xét toàn diện các hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... tại địa bàn theo quy định. Trên cơ sở đánh giá, phân loại nhằm phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các cơ quan Nhà nước các cấp.
Quyết định số 3225/QĐ-UBND (đính kèm): QD3225-UBND-12-09-2018.pdfQD3225-UBND-12-09-2018.pdf
- Tiêu chí đánh giá: TIEU CHI DANH GIA DAN VAN.22.8.2018.docTIEU CHI DANH GIA DAN VAN.22.8.2018.doc
 
 
Nguyễn Thị Phương Uyên – Phòng TCCQ

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.