Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ tỉnh Đồng Nai
Cập nhật: 06-11-2018 12:43 AM
Thông báo về công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ tỉnh Đồng Nai

Ngày 29/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3759/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai;

Theo đó đối với cấp tỉnh: sửa đổi 11 thủ tục hành chính hiện hành thuộc lĩnh vực cán bộ công chức, viên chức Nhà nước: cải tiến rút ngắn thời gian, thủ tục thực hiện; bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cán bộ công chức, viên chức Nhà nước; bổ sung 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn phòng Sở; bổ sung 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; bổ sung 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng chính quyền; bổ sung 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công tác thanh niên; bổ sung 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo đặc thù.
Đối với cấp huyện: bổ sung 24 thủ tục mới: bổ sung 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; bổ sung 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo đặc thù.
Đối với cấp xã: bổ sung 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, Khen thưởng./.
Xem nội dung chi tiết trên các tập tin đính kèm:
Lê Thị Hồng Thắm - Văn phòng

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.