Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
Cập nhật: 21-11-2018 12:37 AM
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-TT ngày của Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ năm 2018; Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-SNV ngày 18/6/2018 về thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai với các nội dung:

- Tình hình chỉ đạo và triển khai văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức.
Về công tác tuyển dụng viên chức.
- Chế độ tập sự, hướng dẫn tập sự và các ký hợp đồng làm việc.
Việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn.
- Về công tác quy hoạch, đánh giá, phân loại viên chức và đánh giá công vụ.
- Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng; xử lý kỷ luật và chuyển đổi vị trí công tác.
- Về quản lý hồ sơ viên chức và cập nhật hồ sơ trên phần mền quản lý hồ sơ viên chức.
- Về công tác triển khai các quy định liên quan đến tổ chức biên chế; thực trạng việc sắp xếp, bố trí và thực hiện tinh giản biên chế.
- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và công tác thanh niên
Thời điểm thanh tra: Từ ngày 01/01/2016 đến 31/3/2018.
Trong tháng 06/2018 và tháng 07/2018, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành thanh tra thực tế tại đơn vị. Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành Nội vụ số 34/BC-ĐTT ngày 25/7/2018 của Đoàn thanh tra và Văn bản số 272/CĐYT ngày 13/8/2018 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai; Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 2720/KL-SNV ngày 14/8/2018.
       Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã nhận xét, đánh giá về cơ bản Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra nêu trên. Tuy nhiên, đối với một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như sau:
1. Tổ chức rà soát các nội dung thiếu sót theo kết quả thanh tra nêu trên; kịp thời phổ biến, triển khai các quy định liên quan công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức đến toàn thể đơn vị biết, chấp hành và thực hiện theo quy định.
2. Chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót về quy trình, thủ tục trình tự trong công tác tuyển dụng viên chức theo kết luận thanh tra; có biện pháp khắc phục những thiếu sót trong công tác tuyển dụng viên chức bảo đảm thực hiện theo quy định. Đồng thời củng cố, hoàn thiện thành phần hồ sơ tuyển dụng viên chức theo quy định; thực hiện bảo đảm quy định về chế độ tập sự và thực hiện rà soát, ký hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng và có thời gian công tác trước khi Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.
3. Chấn chỉnh một số thiếu sót về thành phần hồ sơ trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thời gian qua; thực hiện bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ bổ nhiệm theo quy định. Đối với các trường hợp chưa bảo đảm về điều kiện, tiêu chuẩn, đề nghị đơn vị tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định.
4. Chấn chỉnh việc thực hiện bổ nhiệm chức vụ các trường hợp Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm bộ môn nhưng không thực hiện quy hoạch đối với các trường hợp này; tổ chức rà soát và thực hiện bảo đảm quy định trong công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.
5. Thực hiện điều chỉnh kịp thời trong việc nâng lương thường xuyên bảo đảm quyền lợi cho viên chức; bổ sung và cập nhập thành phần hồ sơ bảo đảm theo quy định, quan tâm nhập thông tin hồ sơ trên phần mềm quản lý ngành nội vụ; quan tâm xây dựng kế hoạch công tác dân vận chính quyền và kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
6. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với viên chức liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất để xảy ra thiếu sót theo kết quả thanh tra nêu trên; chỉ đạo bộ phận tham mưu thường xuyên nghiên cứu, cập nhập quy định mới ban hành có liên quan công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức để thực hiện theo quy định, tránh phát sinh thiếu sót tương tự trong thời gian tới, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác ngành Nội vụ.
          Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai nghiêm túc công khai, triển khai thực hiện Kết luận thanh tra nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ.

 

Mai Uyên - Thanh tra Sở


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.