Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Thông báo Kết quả kiểm tra sau kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giao thông và Vận tải.
Cập nhật: 21-11-2018 01:24 AM
Thông báo Kết quả kiểm tra sau kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giao thông và Vận tải.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 712/KL-SNV ngày 19/5/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ, Sở Giao thông - Vận tải đã ban hành Văn bản số 3046/SGTVT-VP ngày 10/6/2015 về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức khắc phục các thiếu sót theo kết luận thanh tra nêu trên; Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-SNV ngày 23/8/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về thành lập Đoàn kiểm tra sau kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ với các nội dung:

-        Việc tổ chức triển khai, thực hiện khắc phục theo kết luận thanh tra.
-        Việc ký hợp đồng lao động.
-        Việc bố trí số lượng cấp phó.
            Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra và làm việc trực tiếp tại Khối Văn phòng Sở, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trường Trung cấp nghề - GTVT. sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra; ngày 31/10/2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo Kết quả Kiểm tra sau Kết luận thanh tra số 256/KL-SNV.
            Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã nhận xét, đánh giá về cơ bản Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các quy định của pháp luật, khắc phục những thiếu sót theo kết luận thanh tra nêu trên. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra một số nội dung thực hiện sau kết luận thanh tra tại đơn vị vẫn còn nhiều nội dung thiếu sót, hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm thực hiện theo quy định.
Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tổ chức rà soát các nội dung thiếu sót theo kết quả kiểm tra nêu trên, kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp chỉ đạo khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý; tiếp tục phổ biến, triển khai đầy đủ các quy định liên quan đến công chức, viên chức biết, chấp hành và thực hiện theo quy định. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.
2. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 141-KH/BCS ngày 16/5/2018 về thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 142-KH/BCS ngày 16/5/2018 về thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch chung của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.
3. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề - GTVT:
- Thực hiện rà soát các nội dung thiếu sót theo kết quả kiểm tra nêu trên, hoàn chỉnh thành phần hồ sơ quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. Đối với các trường hợp chưa bảo đảm về điều kiện, tiêu chuẩn, đề nghị đơn vị tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm đạt chuẩn theo quy định
- Chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót về quy trình, thủ tục trình tự trong công tác tuyển dụng viên chức, củng cố, hoàn thiện thành phần hồ sơ tuyển dụng viên chức theo quy định.
- Đối với trường hợp ông Phạm Công Danh, Trưởng dây chuyền - Trung tâm Đăng kiểm, đề nghị rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định để nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phân tích rõ điều kiện để thực hiện bổ nhiệm lại bảo đảm quy định.
- Đối với trường hợp ông Thái Thành Ngô, viên chức Trường Trung cấp Nghề - GTVT, có nhiều hành vi vi phạm và vi phạm liên tiếp nhiều năm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ viên chức, ảnh hưởng uy tín bản thân và uy tín nhà trường, đề nghị đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, bảo đảm tính răn đe, giáo dục, trên cơ sở thái độ tiếp thu, sửa chữa để xem xét, xử lý theo quy định trong thời gian tới.
4. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót theo kết quả kiểm tra nêu trên, chỉ đạo bộ phận tham mưu thường xuyên nghiên cứu, cập nhập quy định mới ban hành có liên quan công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức để bảo đảm thực hiện theo quy định, tránh phát sinh thiếu sót tương tự trong thời gian tới, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác ngành Nội vụ.
Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tổ chức thực hiện Thông báo nêu trên, báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trong tháng 12/2018.

Mai Uyên - Thanh tra Sở


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.