Trang chủ : Nội dung sự kiện
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung thông báo

 
Chưa có dữ liệu: DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a property with the name 'StartDate'.
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai. Ngày thông báo: 23-01-2018
Xem Nội dung Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai theo đường link: http://snv.dongnai.gov.vn/Pages/noi-dung-chi-tiet.aspx?NewsID=729&TopicID=3&ListID=2CxkmSUF6IJa70DfiRfY2N5QqaFf/PKHK/amRIZbn5GXUdlNCjXtI8Vybp6LPKtl

 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.