Trang chủ : Nội dung sự kiện
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung thông báo

 
Chưa có dữ liệu: DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a property with the name 'StartDate'.
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019 Ngày thông báo: 01-01-2019
(Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm)

 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.