Trang chủ : Thủ tục hành chính
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Ngành Nội vụ

 
Thủ tục xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật khen thưởng (Các hình thức khen thưởng cấp nhà nước) .
Thủ tục, hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng" .
Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng .
Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" .
Thủ tục khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến (Huân chương các loại) .
Thủ tục khen thưởng thường xuyên cấp Nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc) .
Thủ tục khen thưởng chuyên đề cấp Nhà nước (Huân chương Lao động hạng III, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) .
Thủ tục khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cấp Nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) a) Trình tự thực hiện: .
Thủ tục xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức (Bằng khen UBND tỉnh) .
Thủ tục xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nhân xuất sắc" trên địa bàn tỉnh .
Thủ tục xét khen thưởng Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh cho các cụm, khối thi đua .
Thủ tục đăng ký thi đua .
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen UBND tỉnh về thành tích đột xuất .
Thủ tục tặng thưởng (Bằng khen UBND tỉnh, Cờ Thi đua xuất sắc) cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề .
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh .
Thủ tục tặng thưởng thường xuyên cấp tỉnh (Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, tập thể Lao động xuất sắc) .
Thủ tục xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển. .
17. Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam .
16. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện .
15. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.