Trang chủ : Thủ tục hành chính
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Ngành Nội vụ

 
31. Thủ tục thông báo quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thuộc quy định tại điểm a, điểm b, khoản 3, Điều 19 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều v .
30. Thủ tục đăng ký mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. .
29. Thủ tục đăng ký mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. .
28. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. .
27. Thủ tục đăng ký tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt .
26. Thủ tục đăng ký tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh. .
25. Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. .
24. Thủ tục thông báo bổ sung hoạt động tôn giáo ngoài danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện th .
23. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực th .
22. Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. .
21. Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. .
20. Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. .
19. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. .
18. Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. .
11. Thủ tục xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển. .
16. Thủ tục xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật khen thưởng (Các hình thức khen thưởng cấp nhà nước) .
15. Thủ tục, hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng" .
14. Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng .
13. Thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" .
12. Thủ tục khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến (Huân chương các loại) .

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.