Trang chủ : Thủ tục hành chính
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Thủ tục hành chính

 
 

 Khối Sở, Ban, Ngành

 
Thủ tục giải quyết tố cáo .
Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính - hành vi hành chính lần hai .
Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính - hành vi hành chính lần đầu .
Thủ tục xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ .
Thủ tục thẩm định công nghệ .
Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán tong y tế .
Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ .
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (do bị rách, nát hoặc bị mất) .
Thủ tục đăng ký thay đổi tên tổ chức, trụ sở (trong tỉnh), vốn, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ .
Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước .
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước .
Thủ tục đăng ký sử dụng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký đối với tổ chức cá nhân nước ngoài .
Thủ tục đăng ký sử dụng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký đối với tổ chức cá nhân trong nước .
Thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ .
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính ở ngoài tỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ .
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ .
Thủ tục cấp giấy chứng nhận văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ .
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ .
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp .
Thủ tục công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) .

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.