Trang chủ : Phòng Cán bộ - Công chức
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Cán bộ - Công chức

 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018 (13/11/2018)
​Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2018 thông báo: Xem tiếp...
Thông báo thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Đồng Nai năm 2018 (31/10/2018)
Thông báo thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Đồng Nai năm 2018 Xem tiếp...
Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định. (04/09/2018)
Nhằm thống nhất trong việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quy trình tuyển dụng viên chức như sau: Xem tiếp...
Rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện cắt giảm biên chế năm 2018 (03/07/2018)
Văn bản số 2175/SNV-CCVC ngày 02/7/2018 V/v Rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện cắt giảm biên chế năm 2018 Xem tiếp...
Triển khai định kỳ báo cáo số liệu theo NĐ 46/2010/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP (03/07/2018)
Văn bản số 2180/SNV-CCVC V/v triển khai định kỳ báo cáo số liệu theo NĐ 46/2010/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP Xem tiếp...
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng (21/03/2018)
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng Xem tiếp...
Góp ý dự thảo lần 1 dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyên vọng (12/03/2018)
Góp ý dự thảo lần 1 dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyên vọng Xem tiếp...
Triển khai Quyết định số 28/QĐ-SNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ (23/01/2018)
Triển khai Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và báo cáo số lượng cơ cấu ngạch công chức và nhu vầu nâng ngạch công chức năm 2018 Xem tiếp...
KẾT QUẢ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017 (28/12/2017)
Hội đồng thi thăng hạng viên chức tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2017 Xem tiếp...
Thực hiện báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và danh sách tiền lương đến thời điểm 31/12/2017 (13/12/2017)
Thực hiện báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và danh sách tiền lương đến thời điểm 31/12/2017 (file excel kèm theo) Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.