Trang chủ : Phòng Cán bộ - Công chức
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Cán bộ - Công chức

 
Triển khai Quyết định số 28/QĐ-SNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ (23/01/2018)
Triển khai Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và báo cáo số lượng cơ cấu ngạch công chức và nhu vầu nâng ngạch công chức năm 2018 Xem tiếp...
KẾT QUẢ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017 (28/12/2017)
Hội đồng thi thăng hạng viên chức tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2017 Xem tiếp...
Thực hiện báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và danh sách tiền lương đến thời điểm 31/12/2017 (13/12/2017)
Thực hiện báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và danh sách tiền lương đến thời điểm 31/12/2017 (file excel kèm theo) Xem tiếp...
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2017 (20/11/2017)
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2017 Xem tiếp...
Báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số (17/10/2017)
Các đơn vị xem nội dung chi tiết và mẫu báo cáo trên các tập tin đính kèm Xem tiếp...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI (28/09/2017)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI Xem tiếp...
Rà soát điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2017 (30/08/2017)
Rà soát điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2017, nội dung chi tiết các đơn vị xem trên các tập tin đính kèm. Xem tiếp...
Kết quả triển khai thực hiện Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 từ năm 2016 đến tháng 6/2017 (16/08/2017)
Kết quả triển khai thực hiện Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 từ năm 2016 đến tháng 6/2017 Xem tiếp...
“Quỹ phát triển nguồn nhân lực” phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. (20/07/2017)
“Quỹ phát triển nguồn nhân lực” phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Xem tiếp...
Triển khai chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 (06/07/2017)
Triển khai chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.