Trang chủ : Phòng Cán bộ - Công chức
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Cán bộ - Công chức

 
Rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện cắt giảm biên chế năm 2018 (03/07/2018)
Văn bản số 2175/SNV-CCVC ngày 02/7/2018 V/v Rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện cắt giảm biên chế năm 2018 Xem tiếp...
Triển khai định kỳ báo cáo số liệu theo NĐ 46/2010/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP (03/07/2018)
Văn bản số 2180/SNV-CCVC V/v triển khai định kỳ báo cáo số liệu theo NĐ 46/2010/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP Xem tiếp...
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng (21/03/2018)
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng Xem tiếp...
Góp ý dự thảo lần 1 dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyên vọng (12/03/2018)
Góp ý dự thảo lần 1 dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyên vọng Xem tiếp...
Triển khai Quyết định số 28/QĐ-SNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ (23/01/2018)
Triển khai Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và báo cáo số lượng cơ cấu ngạch công chức và nhu vầu nâng ngạch công chức năm 2018 Xem tiếp...
KẾT QUẢ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017 (28/12/2017)
Hội đồng thi thăng hạng viên chức tỉnh Đồng Nai thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức tỉnh Đồng Nai năm 2017 Xem tiếp...
Thực hiện báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và danh sách tiền lương đến thời điểm 31/12/2017 (13/12/2017)
Thực hiện báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và danh sách tiền lương đến thời điểm 31/12/2017 (file excel kèm theo) Xem tiếp...
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2017 (20/11/2017)
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2017 Xem tiếp...
Báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số (17/10/2017)
Các đơn vị xem nội dung chi tiết và mẫu báo cáo trên các tập tin đính kèm Xem tiếp...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI (28/09/2017)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.