Trang chủ : Phòng Cán bộ - Công chức
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Cán bộ - Công chức

 
Cục Thống kê Đồng Nai thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 (10/04/2019)
Cục Thống kê Đồng Nai thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 theo Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/04/2019 và văn bản số 409/TCTK-TCCB ngày 08/04/2019. (Nội dung chi tiết xem trên các tập tin đính kèm) Xem tiếp...
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2019 (30/03/2019)
Ngày 28/3/2019 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Đồng Nai, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Xem tiếp...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019 (20/03/2019)
Thực hiện Kế hoạch số 2279/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai năm 2019; Thông báo V/v bổ sung, điểu chỉnh, hủy nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai năm 2019 Xem tiếp...
Báo cáo theo định kỳ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng lương và tinh giản biên chế. Thời hạn: đến hết ngày 20/12/2018 (28/11/2018)
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo theo định kỳ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng lương và tinh giản biên chế. Thời hạn: đến hết ngày 20/12/2018. (Biểu mẫu kèm theo) Xem tiếp...
Triển khai Công văn số 12688/UBND-KGVX ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 (23/11/2018)
Sở Nội vụ triển khai Công văn số 12688/UBND-KGVX ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Biểu mẫu kèm theo). Xem tiếp...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018 (sau phúc khảo) (13/11/2018)
​Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2018 thông báo: Xem tiếp...
Thông báo thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Đồng Nai năm 2018 (31/10/2018)
Thông báo thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Đồng Nai năm 2018 Xem tiếp...
Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định. (04/09/2018)
Nhằm thống nhất trong việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quy trình tuyển dụng viên chức như sau: Xem tiếp...
Rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện cắt giảm biên chế năm 2018 (03/07/2018)
Văn bản số 2175/SNV-CCVC ngày 02/7/2018 V/v Rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện cắt giảm biên chế năm 2018 Xem tiếp...
Triển khai định kỳ báo cáo số liệu theo NĐ 46/2010/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP (03/07/2018)
Văn bản số 2180/SNV-CCVC V/v triển khai định kỳ báo cáo số liệu theo NĐ 46/2010/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.