Trang chủ : Phòng Xây dựng chính quyền
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Xây dựng chính quyền

 
Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (27/09/2018)
Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
KẾT QUẢ 05 NĂM (2010 - 2014) THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI (20/12/2014)
Qua 05 năm (2010 - 2014) triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, tỉnh Đồng Nai đạt được kết quả khả quan. Xem tiếp...
Kiểm tra công tác chuẩn hóa đội ngũ CB,CC cấp xã tại 02 xã xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Cửu. (24/08/2014)
Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn hóa đội ngũ CB,CC cấp xã tại 02 xã xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Cửu Xem tiếp...
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã - năm 2014 (24/08/2014)
Sở Nội vụ phối hợp cùng trường Chính trị tỉnh Đồng Nai mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã - năm 2014 Xem tiếp...
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tài chính - kế toán cấp xã, khóa 1 - năm 2014 (24/08/2014)
Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp cùng trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tài chính - kế toán cấp xã, khóa 2 -năm 2014 Xem tiếp...
Điểm mới trong việc đánh giá công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (23/06/2014)
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước (dân vận chính quyền) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - đây là một nội dung hoàn toàn mới trong công tác dân vận chính quyền của tỉnh. Xem tiếp...
Luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh về Ủy ban nhân dân cấp huyện (14/05/2014)
Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã tiến hành bầu cử xong các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện là công chức cấp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển về cấp huyện Xem tiếp...
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch củng cố chính quyền cấp xã của huyện Tân Phú nhằm thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ (14/05/2014)
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch củng cố chính quyền cấp xã của huyện Tân Phú nhằm thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020 Xem tiếp...
Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác chuẩn hóa đội ngũ CB,CC cấp xã tại 02 xã xây dựng nông thôn mới của huyện Long Thành (06/05/2014)
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014 của Sở Nội vụ, trong đó có lĩnh vực công tác Xây dựng chính quyền cơ sở, đồng thời nhằm rà soát, nắm bắt tình hình thực hiện việc chuẩn hóa, bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ CB,CC xã, nhất là đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh; vào ngày 08/4/2014, Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quyền cơ sở, trong đó chú trọng công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã tại 02 xã: Long Phước (xã điểm xây dựng nông thôn mới) và Lộc An của huyện Long Thành. Xem tiếp...
Sở Nội vụ phối hợp cùng Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tài chính - kế toán cấp xã, khóa 1 - năm 2014 (06/05/2014)
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2011 - 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC cấp xã năm 2014 của tỉnh; Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.