Trang chủ : Thanh tra Sở
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Công tác Thanh tra

 
Báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2018 (21/01/2019)
Báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2018 (nội dung và biểu mẫu báo cáo đính kèm) Xem tiếp...
Thông báo Kết quả kiểm tra sau kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giao thông và Vận tải. (21/11/2018)
Thông báo Kết quả kiểm tra sau kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giao thông và Vận tải. Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Dân tộc. (21/11/2018)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Dân tộc. Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai (21/11/2018)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo (24/07/2018)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Xem tiếp...
Kết luận thanh tra công vụ tại Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ (01/02/2018)
Kết luận Thanh tra công vụ tại tại Khối Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng và Chi cục Văn thư – Lưu trữ Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp (26/10/2017)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (26/10/2017)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai Xem tiếp...
Kết luận Kiểm tra lại kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Phú (26/10/2017)
Kết luận Kiểm tra lại kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Phú Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Vĩnh Cửu (26/10/2017)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Vĩnh Cửu Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.