Trang chủ : Thanh tra Sở
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Công tác Thanh tra

 
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo (24/07/2018)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Xem tiếp...
Kết luận thanh tra công vụ tại Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ (01/02/2018)
Kết luận Thanh tra công vụ tại tại Khối Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng và Chi cục Văn thư – Lưu trữ Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp (26/10/2017)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (26/10/2017)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai Xem tiếp...
Kết luận Kiểm tra lại kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Phú (26/10/2017)
Kết luận Kiểm tra lại kết luận thanh tra tại UBND huyện Tân Phú Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Vĩnh Cửu (26/10/2017)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Vĩnh Cửu Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Trảng Bom (19/07/2017)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Trảng Bom Xem tiếp...
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (16/07/2017)
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Xem tiếp...
Tiếp tục triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 (31/05/2017)
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 Xem tiếp...
Kết quả triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016 (02/03/2017)
Kết quả triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016 Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.