Trang chủ : Tuyển dụng
Thông báo sự kiện: Kể từ ngày 02/10/2017 Sở Nội vụ triển khai giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 gồm 15 thủ tục thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Tuyển dụng

 
Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông báo tuyển ... (20/11/2017)
Nội dung chi tiết xem trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm y tế huyện định Quán thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 201... (12/10/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Sở Y tế thông báo nhu cầu đăng ký xét tuyển bô sung viên chức y tế năm 2017 (05/10/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức tro... (28/09/2017)

Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm

Xem tiếp...
Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục ... (25/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngà... (19/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã Long Khánh năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nô... (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trường Phổ thông năng khiếu thể thao tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Bảo tàng tỉnh tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch... (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm Y tế huyện Định Quán tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc sở kế hoạch và đầu tư tuyển dụng... (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Sở tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Khu quản lý đường bộ đường thủy sở giao thông vận tải tuyển dụng viên chức ... (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thuộc sở thông tin và truyền ... (29/08/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm.
Xem tiếp...
Sở Y tế điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 (29/08/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Chi cục thủy sản thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng vi... (17/08/2017)
Chi cục thủy sản thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức năm 2017
Xem tiếp...
Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tuyển dụng viên ch... (17/08/2017)
Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tuyển dụng viên chức năm 2017 (nội dung chi tiết xem trên tập tin đính kèm)
Xem tiếp...
Các thông báo đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.