Trang chủ : Tuyển dụng
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Tuyển dụng

 
Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thuộc Ban Quản lý Khu Công n... (07/02/2018)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
UBND thị xã Long Khánh thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào... (12/12/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên ch... (12/12/2017)
(Xem nội dung chi tiết trên các tập tin đính kèm)
Xem tiếp...
Ban Quản lý di tích thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông báo tuyển ... (20/11/2017)
Nội dung chi tiết xem trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm y tế huyện định Quán thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 201... (12/10/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Sở Y tế thông báo nhu cầu đăng ký xét tuyển bô sung viên chức y tế năm 2017 (05/10/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức tro... (28/09/2017)

Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm

Xem tiếp...
Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục ... (25/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngà... (19/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thị xã Long Khánh năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nô... (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trường Phổ thông năng khiếu thể thao tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Bảo tàng tỉnh tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch... (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm Y tế huyện Định Quán tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc sở kế hoạch và đầu tư tuyển dụng... (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Sở tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2017 (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Khu quản lý đường bộ đường thủy sở giao thông vận tải tuyển dụng viên chức ... (13/09/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thuộc sở thông tin và truyền ... (29/08/2017)
Xem nội dung chi tiết trên tập tin đính kèm.
Xem tiếp...
Các thông báo đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.