Trang chủ : Văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Tìm kiếm

 
Chuyên mục
Trích yếu
Số/ kí hiệu
Từ ngày
Select a date from the calendar.
Đến ngày
Select a date from the calendar.

STTSố/Kí hiệu Ngày ban hànhTrích yếuTải xuống
12060/SNV-CCVC20/06/2018
2863/SNV-CCVC20/03/2018

3754/SNV-CCVC09/03/2018

Góp ý dự thảo lần 1 dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyên vọng

4792/UBND-KGVX24/01/2018
5307/SNV-CCVC23/01/2018

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ Quy định về việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

63376/SNV-CCVC13/12/2017

72297/SNV-CCVC08/09/2017

Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018​

809/QĐ-HĐQL06/07/2017

Quyết định v/v Ban hành Quy chế cho vay và hỗ trợ của Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai​

916/2017/QĐ-UBND24/04/2017

1001/QĐ-PTNNL02/03/2017

Quyết định v/v Ban hành Quy trình cho vay, hỗ trợ của Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai​

 

 Văn bản tích hợp từ Tỉnh

 
The request failed with HTTP status 404: Not Found. at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Dost_SNV_VanBanPhapLuat_WebService.WebReference.Lists.GetListItems(String listName, String viewName, XmlNode query, XmlNode viewFields, String rowLimit, XmlNode queryOptions, String webID) at Dost_SNV_VanBanPhapLuat_WebService.Dost_SNV_VanBanPhapLuat_WebService.loadData() at Dost_SNV_VanBanPhapLuat_WebService.Dost_SNV_VanBanPhapLuat_WebService.CreateChildControls()
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.