Trang chủ : Văn bản quy phạm pháp luật - Chi tiết
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Noi dung Van ban

 

Tên văn bản Hướng dẫn về việc tổ chức Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Kí hiệu 1208/HD-BTĐKT
Ngày ban hành 30/10/2017
Người kí Nguyễn Tiên Dũng
Trích yếu

Hướng dẫn số 1208/HD-BTĐKT về việc tổ chức Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành Sở Nội Vụ Tỉnh Đồng Nai
Lĩnh vực văn bản Thi đua - Khen thưởng
Thể loại văn bản Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm 1211_VAN_BAN_TRIEN_KHAI_HUONG_DAN_1208.pdf
1208_HUONG_DAN_TONG_KET_PHONG_TRAO_THI_DUA_YEU_NUOC.pdf
1208_HUONG_DAN_TONG_KET_PHONG_TRAO_TDYN_NAM_2017__30.10.2017.doc
Văn bản khác
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.