Trang chủ : Văn bản quy phạm pháp luật - Chi tiết
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Noi dung Van ban

 

Tên văn bản Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng CBCCVC năm 2017
Số/Kí hiệu Báo cáo kết quả đào tạo 2017
Ngày ban hành 21/11/2017
Người kí
Trích yếu

Các đơn vị báo cáo theo biểu mẫu đính kèm​

Cơ quan ban hành Sở Nội Vụ Tỉnh Đồng Nai
Lĩnh vực văn bản Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp 2016-2021
Thể loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm DE_NGHI_CAC_DON_VI_BAO_CAO_KET_QUA_DTBD_NAM_2017.doc
BIEU_THONG_KE_CAC_LOP_DTBD_(PL_4,_5,_6).xlsx
DE_CUONG_BAO.docx
Bieu_mau_Bao_cao_Ket_qua_2017_(PL_1,_2_,3).xls
DE_NGHI_BAO_CAO_KET_QUA_DTBD_NAM_2017_(Cong_an_va_Quan_su).doc
DE_NGHI_BAO_CAO_KET_QUA_DTBD_NAM_2017_(Truong_Chinh_tri_va_BTC_TU).doc
Văn bản khác
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.