Trang chủ : Văn bản quy phạm pháp luật - Chi tiết
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Noi dung Van ban

 

Tên văn bản TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BNV NGÀY 08/01/2018 CỦA BỘ NỘI VỤ
Số/Kí hiệu 792/UBND-KGVX
Ngày ban hành 24/01/2018
Người kí Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu

UBND tỉnh Đồng Nai triển khai Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, ồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Đồng Nai
Lĩnh vực văn bản Cán Bộ - Công Chức
Thể loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm NGHI_DINH_101-2017.pdf
THONG_TU_01-2018_(HUONG_DAN_THUC_HIEN_ND_101).pdf
Văn bản khác
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.