Trang chủ : Văn bản quy phạm pháp luật - Chi tiết
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Noi dung Van ban

 

Tên văn bản Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Số/Kí hiệu dự thảo
Ngày ban hành 06/01/2019
Người kí
Trích yếu

BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
của Sở, ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai

(Phục vụ Hội nghị tổng kết Ngành năm 2018)
(DỰ THẢO)

 Các đơn vị, địa phương tải nội dung theo tập tin đính kèm

Du thao Bao cao TK Nganh Noi vu 2018  (05.1.2019).docDu thao Bao cao TK Nganh Noi vu 2018 (05.1.2019).doc

Cơ quan ban hành Sở Nội Vụ Tỉnh Đồng Nai
Lĩnh vực văn bản Công tác văn phòng
Thể loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.