Trang chủ : tailieuhuongdannghiepvu
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ

 
Thống kê văn bản phê bình nhắc nhở của UBND tỉnh đến hết tháng 3/2019 (30/03/2019)
Các đơn vị xem chi tiết trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ các đơn vị sự nghiệp trực thuộ... (19/12/2018)
(Các đơn vị xem nội dung chi tiết trên các tập tin đính kèm)
Xem tiếp...
Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ sở ban ngành 2018 (18/12/2018)
Xem nội dung chi tiết trên các tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành, chuyên môn của các Sở ban ngà... (29/11/2018)
Xem trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Danh mục các văn bản phê bình nhắc nhở của UBND tỉnh - 11-2018 (20/11/2018)
Danh mục các văn bản phê bình nhắc nhở của UBND tỉnh tháng 11/2018 (xem chi tiết trên tập tin đính kèm)
Xem tiếp...
Đánh giá theo chức năng quản lý chuyên môn, chức năng quản lý chuyên ngành ... (16/08/2018)
Công khai kết quả đánh giá theo chức năng quản lý chuyên môn, chức năng quản lý chuyên ngành của các Sở ban ngành đối với các đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2018
Xem tiếp...
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THEO KẾ HOẠCH SỐ 152-KH/BCS NGÀY 30/5/2018 CỦA BAN CÁN SỰ ... (31/07/2018)
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THEO KẾ HOẠCH SỐ 152-KH/BCS NGÀY 30/5/2018 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH
Xem tiếp...
Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tư... (14/06/2018)
Các đơn vị xem nội dung trên các tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Danh mục các văn bản phê bình nhắc nhở của UBND tỉnh (12/06/2018)
Các đơn vị, địa phương xem nội dung trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Nhắc rà soát, báo cáo theo biểu mẫu đánh giá công tác phòng chống tham nhũn... (25/05/2018)
Nội dung thực hiện các đơn vị nghiên cứu trên các tập tin đính kèm.
Xem tiếp...
Phê bình, nhắc nhở của UBND tỉnh năm 2017 (lần 2) (29/11/2017)
Xem tiếp...
Đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành, chức năng quản lý ch... (16/11/2017)
Đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành, chức năng quản lý chuyên môn cả năm 2017
Xem tiếp...
Tổng hợp các văn bản phê bình nhắc nhở của UBND tỉnh năm 2017 (lầ... (26/10/2017)
Tổng hợp các văn bản phê bình nhắc nhở của UBND tỉnh năm 2017 (lần 1)
Xem tiếp...
Nội dung rà soát công vụ 6 tháng đầu năm của các Sở ban ngành, đơ... (26/10/2017)
Nội dung rà soát công vụ 6 tháng đầu năm của các Sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp huyện (đợt 1)
Xem tiếp...
Biểu mẫu phục vụ kiểm tra công tác cán bộ. (29/06/2017)
Biểu mẫu phục vụ kiểm tra công tác cán bộ. Xem trên tập tin đính kèm
Xem tiếp...
Tổng hợp các văn bản phê bình nhắc nhở 6 tháng đầu năm 2017 (đợt ... (13/06/2017)
Tổng hợp các văn bản phê bình nhắc nhở 6 tháng đầu năm 2017 (đợt 1)
Xem tiếp...
Biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành Nội vụ (14/02/2017)
Thanh tra Sở Nội vụ đăng tải các Biểu mẫu phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành Nội vụ, nhằm giúp các đơn vị, địa phương thuận tiện trong công tác tổng hợp báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra.
Xem tiếp...
Biểu mẫu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (29/11/2016)
Xem tiếp...
​Đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành, quản lý chuyên môn đ... (17/11/2016)
Xem tiếp...
Tổng hợp các văn bản phê bình, nhắc nhở của UBND tỉnh (tính đến ... (16/11/2016)
Xem tiếp...
Các thông báo đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.