Trang chủ : tailieuphucvudtbd
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Tài liệu phục vụ đào tạo bồi dưỡng

 
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (25/03/2014)
Ngày 06/8/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-BNV v/v Ban hành bộ tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Sở Nội vụ thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức tỉnh Đồng Nai cùng tham khảo.
Xem tiếp...
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (25/03/2014)
Ngày 31/12/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2367/QĐ-BNV v/v Ban hành bộ tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Sở Nội vụ thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức tỉnh Đồng Nai cùng tham khảo.
Xem tiếp...
Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp (25/03/2014)
Ngày 31/12/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2375/QĐ-BNV v/v Ban hành bộ tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Sở Nội vụ thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức tỉnh Đồng Nai cùng tham khảo.
Xem tiếp...
Các thông báo đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.