Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 202
Cập nhật 16/05/2024 14:22 Xem với cỡ chữHọp Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính
​cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025

Sáng ngày 16/5, tại trụ sở UBND tỉnh, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 (Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ, triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

TCCQ-16-05-2024-H1.png
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị gồm có ông Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội vụ- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, ông Hà Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan,Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, huyện Tân Phú, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Tính đến nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành một số nội dung của Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 18/01/2024; cụ thể như: đã tham mưu xây dựng Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025;Quy định mức chi hỗ trợ phục vụ công tác lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính,lấy ý kiến các sở, ngành về dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đăng ký, điều chỉnh thời gian trình các Nghị quyết liên quan sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.Đến nay, UBND huyện Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh, thành phố Biên hòa, các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri đạt tỷ lệ cao (thấp nhất là 83,94% và cao nhất là 99,64% đồng ý) đủ điều kiện để tổ chức họp Hội đồng nhân dân cấp xã, hoàn thành tiến độ đề ra.

TCCQ-16-05-2024-H2.png
Ông Hà Thanh Tùng ​- Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó trưởng ban
Ban Chỉ đạo báo cáo tiến độ hoạt động của Ban Chỉ đạo

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, báo cáo các khó khăn, vướng mắctrong quá trình thực hiện. Đồng thời, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn còn tồn tại trong việc thực hiện các nội dung trên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo nhấn mạnh trên cơ sở kết quả đã đạt được. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt hơn nữa cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện, tỉnh, đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian theo yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đề nghịSở Nội vụ tập trung hoàn thiện Đề án, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 17 (sau khi Hội đồng nhân dân cấp huyện thống nhất về chủ trương); chủ động lập danh mục hồ sơ đề nghị cấp huyện báo cáo, thẩm định chuẩn bị trình Bộ Nội vụ; tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri tham mưu UBND tỉnh đăng Cổng thông tin điện tử Chính phủ; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về kinh phí; tập trung hoàn chỉnh dự thảo 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính trình tại kỳ họp giữa năm 2024; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy và bố trí sắp xếp nhân sự, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Sở Tư pháp phối hợp Sở Nội vụ thẩm định dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn của UBND các huyện, thành phố có liên quan đến kinh phí.UBND huyện Tân Phú, huyện Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòađẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổ chức họp Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện đảm bảo yêu cầu về thời gian, hoàn thiện hồ sơ, các nội dung liên quan sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương, báo cáo UBND tỉnh, xây dựng Kế hoạch sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư và xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp được hợp lý, khoa học, tránh lãng phí. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cử tri xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đề án để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri đến sau khi hoàn thành việc công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chínhđảm bảo tiến độ, thời gian theo yêu cầu.

​Mai Văn Hiều - Phòng Tổ chức chính quyền

Số lượt truy cập