Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
​UBND TỈNH TRÌNH 02 NỘI DUNG THUỘC SỞ NỘI VỤ TẠI KỲ HỌP 17, HĐND TỈNH KHÓA X.
Cập nhật 20/05/2024 07:51 Xem với cỡ chữUBND TỈNH TRÌNH 02 NỘI DUNG THUỘC SỞ NỘI VỤ TẠI KỲ HỌP 17, HĐND TỈNH KHÓA X.

Chiều ngày 16/5/2024, tại trụ sở UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua các nội dung do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp 17, HĐND tỉnh khóa X; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh,cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên UBND tỉnh cùng dự họp.

TCCQ-20-05-2024-H1.jpg

Tại cuộc họp, qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã thống nhất tại Kỳ họp 17 HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh sẽ trình 4 nội dung, trong đó, có 02 nội dung thuộc Sở Nội vụ.

Đó là: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức các sở ngành có nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh tờ trình HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tỉnh để thẩm tra theo quy định.

TCCQ-20-05-2024-H2.jpg
Đồng chí Hà Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp

Đối với tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025, đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ hoàn chỉnh đề án đến ngày 20/5/2024 báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh để tổ chức thẩm định, đảm bảo về thời gian quy định.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá công vụ đối với các cơ quan, đơn vị chậm báo cáo nội dung trình theo đúng thời gian quy định.

Nguyễn Kim Chi – Phòng TCCQ.

Số lượt truy cập