Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
Thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 27/05/2024 07:16 Xem với cỡ chữThẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng N
ai

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6106/UBND-KGVX ngày 16 tháng 6 năm 2022 về thực hiện xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2024 thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; trong đó: Trưởng đoàn Lãnh đạo Sở Nội vụ; Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Phòng Tổ chức chính quyền; các thành viên: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành của các đơn vị đề nghị thẩm định xếp hạng.

TCCQ-25-05-2024-H1.png
Đoàn làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

TCCQ-25-05-2024-H2.png
Buổi học tại Phòng Thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế

Tại buổi làm việc, các đơn vị được thẩm định báo cáo kết quả hoạt động, phân tích chấm điểm xếp hạng và các tài liệu kiểm chứng có liên quan, đồng thời, cử nhân sự phối hợp cùng đoàn đảm bảo thành phần tham dự theo Kế hoạch.

TCCQ-25-05-2024-H3.png
Đoàn làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai

Với mục đích xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm hoàn chỉnh về tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị, thông qua đó nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động; những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; từ đó đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác ở cơ quan, đơn vị.

TCCQ-25-05-2024-H4.png
Đoàn làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

Kết thúc các buổi thẩm định, đoàn thông qua kết luận buổi làm việc, thống nhất thang điểm và mức xếp hạng. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định./.

Trần Hiền – P.TCCQ

Số lượt truy cập