Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
Thông báo mời tham dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ
Cập nhật 09/07/2024 09:40 Xem với cỡ chữGIẤY MỜI ​
V/v tham dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ
06 tháng cuối năm 2024 của ngành Nội vụ

1. Thành phần

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Trường Chính trị tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo UBND huyện Thống Nhất;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Thống Nhất;

- Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ;

- Trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, các thành phố;

- Chánh Văn phòng UBND huyện Thống Nhất;

- Lãnh đạo và công chức Phòng Nội vụ huyện Thống Nhất.

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 7 năm 2024 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Hội trường Trụ sở UBND huyện Thống Nhất - Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Tài liệu phục vụ hội nghị: 

- Trang bìa tài liệu:
- Chương trình và nội dung hội nghị:

Sở Nội vụ trân trọng kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ để Hội nghị thành công tốt đẹp./.​

Số lượt truy cập