Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
Ban Thi đua - Khen thưởng triển khai việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng qua Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 25/10/2022 10:14 Xem với cỡ chữNhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 09 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đi lại, hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác cũng như nâng cao hiệu quả, giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thi đua, khen thưởng qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương khi nộp hồ sơ trình khen thưởng thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công của Tỉnh kể từ  ngày 01 tháng 11 năm 2022 nộp hồ sơ theo địa chỉ: http://dichvucong.dongnai.gov.vn

Để đảm bảo việc nộp hồ sơ chính xác, tránh tình trạng sai sót, thiếu thành phần hồ sơ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ (bản PDF có chữ ký, con dấu của đơn vị hoặc bản có chữ ký số), các lưu ý khi đặt tên các file pdf và thực hiện từng bước nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên trang dịch vụ công.

Trong quá trình thực hiện, nếu có k​hó khăn, vướng mắc đề nghị Quý cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại 02513.847635 để được hướng dẫn.

Xem chi tiết Văn bản 975/BTĐKT-HCTH tại file đính kèm: 975-CV.pdf975-CV.pdf


Thảo Uyên - Ban TĐKT

Số lượt truy cập