Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Thi đua - Khen thưởng

​Tuyên dương, khen thưởng các vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN PARA Games) lần thứ 12 (19/06/2023 08:17)Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch đã tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng cho các Vận động viên tỉnh Đồng Nai đã đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN PARA Games) lần thứ 12 được tổ chức tại Campuchia.
​KHỐI THI ĐUA 9 - TỈNH ĐỒNG NAI TRAO TẶNG 2 CĂN NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH (05/01/2023 08:02)​KHỐI THI ĐUA 9 - TỈNH ĐỒNG NAI TRAO TẶNG 2 CĂN NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN TẠI THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05/01/2023 07:57)​HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỒNG NAI (10/11/2022 09:51)Ngày 02 và 03 tháng 11 năm 2022, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn, đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 tại tỉnh Đồng Nai
Ban Thi đua - Khen thưởng triển khai việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng qua Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai (25/10/2022 10:14)Ban Thi đua - Khen thưởng triển khai Văn bản số 975/BTĐKT-HCTH ngày 24/10/2022 về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng qua Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai
​Hội nghị triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2025 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên năm 2022. (14/10/2022 07:59)​Hội nghị triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2025 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên năm 2022.
​KHEN THƯỞNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG BẮT GIỮ VÀ ĐIỀU TRA BAN ĐẦU VỤ ÁN CƯỚP TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH BIÊN HÒA - PHÒNG GIAO DỊCH TAM PHƯỚC VÀO NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2022 (23/09/2022 16:24)​KHEN THƯỞNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG BẮT GIỮ VÀ ĐIỀU TRA BAN ĐẦU VỤ ÁN CƯỚP TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH BIÊN HÒA - PHÒNG GIAO DỊCH TAM PHƯỚC VÀO NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2022
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (19/09/2022 10:09)Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”
​Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai (19/09/2022 09:28)​Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai
​Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trên địa bàn tỉnh và triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng (19/09/2022 09:23)​Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trên địa bàn tỉnh và triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng
1 - 10 Next

Số lượt truy cập