Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Thông báo - Đào tạo, Bồi dưỡng

Khai mạc Lớp tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (18/11/2021 08:11)Sáng ngày 16/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Triển khai thực hiện Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2021-2025 (03/06/2021 07:59)Triển khai thực hiện Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2021-2025
Đánh giá 05 năm thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ (27/05/2021 14:06)Đánh giá 05 năm thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 (27/05/2021 13:45)CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19
Công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ tỉnh Đồng Nai (06/11/2018 15:43)Thông báo về công bố Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nội vụ tỉnh Đồng Nai
Ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai năm 2018: “Chủ động, sáng tạo, hiệu quả” (02/02/2018 16:02)Ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai năm 2018: “Chủ động, sáng tạo, hiệu quả”
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2018 (02/02/2018 15:53)Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2018
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA 3 KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018 (02/02/2018 14:41)HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA 3 KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018
Đảng bộ Sở Nội vụ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 (30/01/2018 09:39)Ngày 24/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 334-QĐ/ĐUK về việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Theo Quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đạt tặng giấy khen cho 16 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017, trong đó có Đảng bộ Sở Nội vụ. Đây là hai năm liền, Đảng bộ Sở Nội vụ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị Đảng viên Sở Nội vụ năm 2017. (24/01/2018 09:05)Ngày 19/01/2018, đồng chí Ngô Minh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã chủ trì và có bài phát biểu kết luận tại Hội nghị Đảng viên Sở Nội vụ năm 2017. Trang thông tin điển tử Sở Nội vụ xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu này.
1 - 10 Next

Số lượt truy cập