Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Văn phòng

Công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ (01/04/2024 10:02)Công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ. (01/04/2024 08:39)Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai (04/01/2024 15:15)Chiều ngày 03/01/2024, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ.
Họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống ngành Lưu trữ (03/01/1946-03/01/2023) và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ”. (03/01/2024 15:51)Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức Họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống ngành Lưu trữ (03/01/1946-03/01/2023) và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ”.
Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai. (02/01/2024 14:32)Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ vào 14h00, thứ Tư, ngày 03/01/2024.
​Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ. (21/12/2023 09:12)​Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Nội vụ.
​MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (09/10/2023 15:47)​MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
​Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Sở nội vụ tỉnh Đồng Nai (06/09/2023 09:16)Sáng ngày 31/8/2023, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định giao cho đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra sở và điều động đồng chí Phùng Văn Sơn từ phòng Tổ chức chính quyền về nhận công tác tại Thanh tra Sở.
Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Sở nội vụ tỉnh Đồng Nai (02/08/2023 14:05)Sáng ngày 01/8/2023, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
​Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai (03/07/2023 10:28)Sáng ngày 29/6/2023, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2023 của ngành Nội vụ.
1 - 10 Next

Số lượt truy cập