Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Thông báo - Tuyển dụng

Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 (27/06/2024 15:57)Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức năm 2024
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai thông báo tiếp nhận vào làm công chức tại các cơ quan thi hành án dân sự (14/06/2024 10:17)Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai thông báo tiếp nhận vào làm công chức tại các cơ quan thi hành án dân sự
Ban Quản lý nghĩa trang - Sở Lao động TB&XH tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 (16/05/2024 14:16)Ban Quản lý nghĩa trang - Sở Lao động TB&XH tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024
Tổng cục Thi hành án dân sự (THDS) thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Hệ thống THADS năm 2024. (18/03/2024 14:08)Tổng cục Thi hành án dân sự (THDS) thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Hệ thống THADS năm 2024.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 (23/02/2024 08:29)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
Trung tâm Công tác xã hội - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 (21/12/2023 09:07)Trung tâm Công tác xã hội - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 (21/12/2023 09:03)Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
Nhà Xuất bản Đồng Nai thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 (14/11/2023 15:21)Nhà Xuất bản Đồng Nai thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023
Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư thông báo quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 (09/10/2023 15:41)Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư thông báo quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023
Nhà Xuất bản Đồng Nai thông báo tuyển dụng viện chức năm 2023 (09/10/2023 15:36)Nhà Xuất bản Đồng Nai thông báo tuyển dụng viện chức năm 2023
1 - 10 Next

Số lượt truy cập