Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Tổ chức - Biên chế

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 202 (16/05/2024 14:22)Họp Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 202
Báo cáo thực trạng sử dụng biên chế và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 (24/04/2017 15:16)Công văn số: 879/SNV-TCBC&TCPCP ,ngày 18 tháng 4 năm 2017 v/v báo cáo thực trạng sử dụng biên chế và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018
báo cáo về tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 - 2016 (05/12/2016 15:11)Báo cáo về tổ chức bộ máy và biên chế giai đoạn 2011 - 2016
Đại hội bất thường Ban liên lạc Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày cấp tỉnh và cấp huyện đổi tên thành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cấp tỉnh và cấp huyện (30/09/2016 15:46)Trải qua 27 năm kể từ ngày thành lập Ban Liên lạc tù chính trị tỉnh Đồng Nai, qua nhiều lần đổi tên nhằm đáp ứng nhu cầu tập hợp, đoàn kết cựu tù chính trị vào tổ chức để thuận tiện sinh hoạt, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, như cựu tù chính trị bị giam giữ tại các nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc, Tân Hiệp, Chí Hòa … Thể theo nguyện vọng thiết tha của cựu tù chính trị tỉnh Đồng Nai, ngày 01/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương cho tổ chức Đại hội bất thường đổi tên thành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Cẩm Mỹ khóa III (30/09/2016 15:43)Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Cẩm Mỹ khóa III
Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (22/09/2016 08:21)Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai (23/06/2016 14:49)Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai với 90 hội viên chính thức tham dự Đại hội.
​Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Nhơn Trạch (21/04/2016 10:17)Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Nhơn Trạch khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021 được tổ chức vào ngày 15/4/2016, có 109 đại biểu chính thức tham dự. Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Nhơn Trạch đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu cử Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra Hội, các chức danh lãnh đạo của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Số lượt truy cập