Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Văn bản chi tiết

Số ký hiệu 24/2023/QH15
Trích yếu Luật Viễn thông
Ngày ban hành 11/24/2023
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Vương Đình Huệ
Thể loại Luật
Văn bản đính kèm
VanBanGoc_Luật Viễn thông 24.2023.QH15.pdf    

Các văn bản khác

 Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo.  20/06/2024
 Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo.  27/06/2024
 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh  14/03/2024
 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2024.  01/04/2024
 Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chiính được thay thế, bị hủy bỏ lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai.  27/03/2024
 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ.  15/03/2024
 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai  28/02/2024
 Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nội vụ.  29/12/2023
 Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở - Sở Nội vụ.  29/12/2023
 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2) của Văn phòng Sở - Sở Nội vụ.  28/12/2023
1 - 10 Next

Số lượt truy cập