Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
Văn bản

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
2753/SNV-VP 27/06/2024 Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo. Tải về​​ Tải về​​ 
3580/BNV-TTTT 20/06/2024 Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo. Tải về​​ 
53/TB-SNV 01/04/2024 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2024. Tải về​​ Tải về​​ 
762/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chiính được thay thế, bị hủy bỏ lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai. Tải về​​ 
613/QĐ-UBND 15/03/2024 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ. Tải về​​ 
611/QD-UBND 14/03/2024 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tải về​​ 
472/QĐ-UBND 28/02/2024 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
364/QĐ-SNV 29/12/2023 Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở - Sở Nội vụ. Tải về​​ Tải về​​ 
365/QĐ-SNV 29/12/2023 Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nội vụ. Tải về​​ Tải về​​ 
354/QĐ-SNV 28/12/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2) của Sở Nội vụ. Tải về​​ Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 45​​ 46​​ 47​​ 

Số lượt truy cập