Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Tổ chức chính quyền

​Đồng Nai tổ chức lễ ta mắt mô hình “chính quyền thân thiện” xã,​ phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (05/07/2024 11:01)​Đồng Nai tổ chức lễ ta mắt mô hình “chính quyền thân thiện” xã,​ phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (27/05/2024 07:16)Thẩm định xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
​UBND TỈNH TRÌNH 02 NỘI DUNG THUỘC SỞ NỘI VỤ TẠI KỲ HỌP 17, HĐND TỈNH KHÓA X. (20/05/2024 07:51)​UBND TỈNH TRÌNH 02 NỘI DUNG THUỘC SỞ NỘI VỤ TẠI KỲ HỌP 17, HĐND TỈNH KHÓA X.
Xây dựng và thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (13/05/2024 07:45)Xây dựng và thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
​Ph​ó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhận thêm nhiệm vụ (10/05/2024 18:42)​Ph​ó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhận thêm nhiệm vụ
UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (24/04/2024 14:43)UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
​Đại hội Câu lạc bộ Truyền thống Bưu chính - Viễn thông tỉnh Đồng Nai, lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. (24/04/2024 14:41)​Đại hội Câu lạc bộ Truyền thống Bưu chính - Viễn thông tỉnh Đồng Nai, lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2024-2029 (23/04/2024 15:30)ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2024-2029
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Người mù tỉnh Đồng Nai (23/04/2024 15:22)Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Người mù tỉnh Đồng Nai
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 (19/04/2024 16:15)Họp Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025
1 - 10 Next

Số lượt truy cập