Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Biên chế & Công chức, viên chức

Thông báo Kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính (28/03/2024 14:21)Kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính
Thông báo Kết quả chấm thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính​​. (08/03/2024 09:24)Hội đồngthi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi
​Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Đồng Nai (04/03/2024 13:38)​Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Đồng Nai
Thông báo dự lễ khai mạc, thời gian, địa điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính (23/02/2024 14:23)Thông báo dự lễ khai mạc, thời gian, địa điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính
Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính (19/02/2024 15:26)Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 (05/02/2024 14:40)Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2023 (03/01/2024 15:31)Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2023
​HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (08/12/2023 15:27)​HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.
​Thông báo Kết quả chấm thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2023 (08/12/2023 09:58)​Thông báo Kết quả chấm thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2023
​Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023 (04/12/2023 15:07)Sáng ngày 02/12/2023, tại Trường Đại học Đồng Nai, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023 đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
1 - 10 Next

Số lượt truy cập