Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
Tiêu đề thông báoThông báo kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
Nội dung thông báo
Ngày đăng5/28/2024 4:09 PM

Các thông báo khác

Số lượt truy cập