Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Thông tin chung

​ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ​SỞ NỘI VỤ NHIỆM KỲ 2024 - 2027 (24/04/2024 15:16)​ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ​SỞ NỘI VỤ NHIỆM KỲ 2024 - 2027
​Tổ chức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (05/02/2024 15:18)​Tổ chức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
​Tổ chức thăm tặng quà nhân dịp Tết Quý Mão 2023 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tình Đồng Nai (18/01/2023 08:38)​Tổ chức thăm tặng quà nhân dịp Tết Quý Mão 2023 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tình Đồng Nai
Đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã tổ chức chuyến về nguồn và tặng quà gia đình chính sách, thực hiện đền ơn đáp nghĩa tại huyện Nhơn Trạch. (08/02/2018 15:53)Đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã tổ chức chuyến về nguồn và tặng quà gia đình chính sách, thực hiện đền ơn đáp nghĩa tại huyện Nhơn Trạch.
Đoàn Sở Nội vụ thăm và tặng quà cho học sinh tại huyện Xuân Lộc nhân dịp Tết Trung thu năm 2017 (06/10/2017 14:14)Đoàn Sở Nội vụ đi thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Xuân Lộc nhân dịp Tết Trung thu năm 2017
Quỹ Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai (24/07/2017 15:38)Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết các tập tin đính kèm hoặc liên hệ Quỹ Phát triển nguồn nhân lực (Trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển), địa chỉ: 211-213 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0251.3824021; Fax: 0251.3822795​
Công bố ​Quyết định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai. (24/07/2017 09:38)Công bố ​Quyết định bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai.
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). (22/09/2016 08:08)Thực hiện Văn bản số 144/CĐVC ngày 06/9/2016 của Công đoàn viên chức về việc phổ biến những nội dung về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).
Nội dung tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu (22/09/2016 08:07)Thực hiện Văn bản số 144/CĐVC ngày 06/9/2016 của Công đoàn viên chức về việc phổ biến những nội dung về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (Hiệp định VN - EAEU FTA).
Nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (22/09/2016 07:53)Thực hiện Văn bản số 144/CĐVC ngày 06/9/2016 của Công đoàn viên chức về việc phổ biến những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
1 - 10 Next

Số lượt truy cập