Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Cải cách hành chính

​Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2023 (09/10/2023 16:17)​Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2023
​UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai (09/10/2023 16:06)​UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai
​Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (09/10/2023 16:03)​Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
​HƯỚNG DẪN ​LƯU TRỮ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ (09/10/2023 16:00)Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính theo Thông tư 13/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ
UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (17/11/2021 14:33)​Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 4638/QĐ-UBND về việc ban hành danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai (17/11/2021 14:18)​Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai, theo đó
Ra mắt bộ phận một cửa của Công an tỉnh (10/03/2021 18:21)Sáng 10-3, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính trong lực lượng công an. Đại diện Sở Nội vụ và Trung tâm hành chính công của tỉnh đã đến dự.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (18/12/2020 09:18)Ngày 15/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (18/12/2020 09:12)Ngày 15/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Tránh hiện tượng "Vui xuân mới, quên nhiệm vụ" (12/02/2018 09:36)Tránh hiện tượng "Vui xuân mới, quên nhiệm vụ"
1 - 10 Next

Số lượt truy cập