Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Tài liệu- Tuyển dụng CC-CV

Báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2018 (22/01/2019 13:47)Báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật năm 2018 (nội dung và biểu mẫu báo cáo đính kèm)
Thông báo Kết quả kiểm tra sau kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giao thông và Vận tải. (21/11/2018 16:24)Thông báo Kết quả kiểm tra sau kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Sở Giao thông và Vận tải.
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Dân tộc. (21/11/2018 15:41)Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Dân tộc.
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai (21/11/2018 15:37)Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Số lượt truy cập