Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
Tiêu đề lịch làm việcLịch tiếp công dân định kỳ của Sở Nội vụ năm 2024
Nội dung lịch làm việcTiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày lễ, ngày nghỉ thì chuyển sang ngày kế tiếp)
Tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.
Tiếp công dân thường xuyên: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Ngày đăng1/23/2024 3:11 PM
Tệp đính kèm130.pdf

Số lượt truy cập