Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
​Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 09/10/2023 16:03 Xem với cỡ chữCông bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi,
bổ sung, bị bãi bỏ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

 Ngày 07/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Ban hành mới 23 thủ tục (13 thủ tục cấp tỉnh, 10 thủ tục cấp huyện) cụ thể: Cấp tỉnh: lĩnh vực công chức, viên chức 04 thủ tục, lĩnh vực tổ chức – biên chế 09 thủ tục. Cấp huyện: lĩnh vực tổ chức – biên chế 08 thủ tục, lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 02 thủ tục.

Bên cạnh đó, sửa đổi 56 thủ tục (41 thủ tục cấp tỉnh, 10 thủ tục cấp huyện và 05 thủ tục cấp xã) và bãi bỏ 16 thủ tục (04 thủ tục cấp tỉnh, 12 thủ tục cấp huyện). Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên không bao gồm các nội dung thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

2. QD 2141.pdf2. QD 2141.pdf 


Mạc Thị Hợp – Chuyên viên Văn phòng Sở.

Số lượt truy cập