Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
​Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2023
Cập nhật 09/10/2023 16:17 Xem với cỡ chữNgày 14/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Trong đó, lĩnh vực ngành Nội vụ được thông qua phương án đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cụ thể:

-   Giảm thành phần hồ sơ: 05 thủ tục hành chính ở cấp tỉnh (lĩnh vực thi đua – khen thưởng: 01 thủ tục; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: 04 thủ tục).

-   Giảm thời gian giải quyết: 17 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 03 thủ tục, cấp huyện: 11 thủ tục, cấp xã: 03 thủ tục).

Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

4. QD 2188.pdf4. QD 2188.pdf


Mạc Thị Hợp – Chuyên viên Văn phòng Sở.

Số lượt truy cập