Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
Thông báo Kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính
Cập nhật 28/03/2024 14:21 Xem với cỡ chữTHÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi
nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính

​          Căn cứ Quyết số 736/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việcphê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính.

Hội đồng thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thông báo kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Đồng Nai (Phụ lục 01, 02 kèm theo).

Hội đồng thi đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Kiểm tra, rà soát lại tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, vị trí công tác, chức danh, chức vụ và diễn biến lương của cán bộ, công chức, viên chức đã trúng tuyển trước khi bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch dự thi theo đúng quy định thì kịp thời có văn bản báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét hủy kết quả thi.

Lưu ý:Cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không đượcnâng ngạch[1].

2. Việc bổ nhiệm ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức thực hiện theo thẩm quyền phân cấp quản lý công chức, viên chức tại Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh (thẩm quyền bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp dự kiến kèm theo Phụ lục 02). Đối với các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm ngạch do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát,bổ sung thông tin hồ sơ của cán bộ, công chức trúng tuyển, gồm: các thay đổi về thông tin trích ngang của người trúng tuyển, bản sao có chứng thực quyết định nâng lương gần nhất. Kết quả kiểm tra, rà soát và bổ sung thông tin cán bộ, công chức, viên chức gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 04 năm 2024 để xem xét, thực hiện việc bổ nhiệm ngạch theo quy định.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả kỳ thi. Hội đồng thi thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến các cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị có tên trong danh sách kèm theo./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết số 736/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. 736 UBND tinh phe duyet ket qua.pdf736 UBND tinh phe duyet ket qua.pdf

- Thông báo số 50/TB-HĐT ngày 026 tháng 03 năm 2024  của Hội đồng thi. 50 Thong bao ket qua thi nang ngach va thang hang.pdf50 Thong bao ket qua thi nang ngach va thang hang.pdf

Phụ lục 1 : Kết quả kỳ thi SNV- PL1 - Ket qua ky thi.pdfSNV- PL1 - Ket qua ky thi.pdf

Phụ lục 2 : danh sách trúng tuyển SNV- PL2- Danh sach trung tuyen.pdfSNV- PL2- Danh sach trung tuyen.pdf

 

(Hạnh Dương - Phòng QLBC&CCVC)

Số lượt truy cập